Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld

Er is in totaal een maximale score van 100 punten te behalen. 60 punten voor de kapsalon/kapper met de meeste stemmen (60%) en 40 punten voor de kapsalon/kapper met de hoogste waarderingcijfers (40%). Alle kapsalons/kappers krijgen naar rato van de kapsalon/kapper met de meeste stemmen/de hoogste waarderingscijfers punten.

Voorbeeld 
Kapsalon A heeft 100 stemmen en daarmee het hoogste aantal stemmen. Die krijgt daarvoor dan 60 punten. Kapsalon B heeft 80 stemmen, dan krijgt die daarvoor dus 60 / 100 x 80 = 48 punten. Kapsalon C heeft de hoogste score met een gemiddelde van 9,95 en krijgt daarvoor 40 punten. Kapsalon B heeft gemiddeld een 8,40 dan krijgt Kapsalon B daarvoor: 40 / 9,95 x 8,40 = 33,77 punten. In totaal komt Kapsalon B uit op 81,2 punten: 48 punten voor het aantal stemmen en 33,77 punten voor de gemiddelde waardering.

Partners

Vote Company faciliteert veilig en eerlijk online stemmen voor besloten groepen stemgerechtigden.

Daarnaast is het de specialist voor het organiseren van een publieksverkiezing in opdracht.

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details